ENplus® zatwierdziło autoryzację dla kolejnego laboratorium badawczego – CLP-B Sp. z o.o !

Mamy przyjemność poinformować, iż laboratorium badawcze Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. uzyskało autoryzację do przeprowadzania badań i procesów certyfikacji według międzynarodowych standardów ENplus® .

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. jako spółka prawa handlowego, swoją działalność rozpoczęła 1 września 1998 r

Chęć posiadania certyfikatu ENplus® przez podmioty występujące w łańcuchu dostaw dla peletu drzewnego. wiąże się z koniecznością badania pelletu w laboratoriach akredytowanych, uznanych przez organizację ENplus® i umieszczonych w wykazie tzw. „testing bodies”. Uzyskanie statusu „testing body” wiąże się z koniecznością posiadania akredytacji w laboratorium na prowadzenie badań peletów w zakresie przedstawionym w normie ISO 17225-2.

Uzyskanie statusu „testing body” pozwala Centralnemu Laboratorium Pomiarowo-Badawczemu Sp. z o.o. na promocję oferowanych usług na szczeblu europejskim oraz stwarza możliwość pozyskania nowych Klientów.

Serdecznie Gratulujemy!

Q&A !

Które paliwa mogą posiadać certyfikat ENplus® ?

Tylko pellet drzewny wyprodukowany z biomasy drzewnej może uzyskać certyfikat ENplus®. Surowcem do produkcji pelletu certyfikowanego może być wolny od zanieczyszczeń surowiec drzewny w postaci np. trocin lub pozostałości po produkcji tartacznej.

Na rynku istnieje kilka rodzajów certyfikatów. Jeden z bardziej popularnych systemów to system ENplus®, a jego działalność rozpoczęła się w 2010 roku przez European Pellet Council (EPC). Równie popularnym systemem jest system DINplus który zapoczątkowało DIN CERTCO w 2002 roku. .

Polska Rada Pelletu jest krajowym punktem kontaktowym dla całej branży pelletu.

Nowy termin autoryzowanego szkolenia dla Pełnomocników ds. jakości ENplus® w Polsce !

Pandemia COVID-19 może jeszcze się nie skończyła, ale w związku z bezprecedensowym rozwojem i rosnącym zainteresowaniem systemem certyfikacji ENplus® w Polsce zobowiązujemy się, aby w najbliższym czasie zorganizować autoryzowane szkolenie dla Pełnomocników ds. Jakości ENplus®.

Szkolenie autoryzowane przez European Pellet Council zaplanowane jest wstępnie na czerwiec 2021. Szkolenie organizowane jest w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Rada Pelletu.

Kolejna polska firma produkcyjna z certyfikatem ENplus® !

Mamy przyjemność poinformować, iż firma ARBOR Sp. z o.o. Sp. k uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus® w zakresie produkcji pelletem drzewnym klasy jakości A1 (certyfikat ENplus® (A1) nr PL062

Status certyfikatu można sprawdzić pod linkiem: https://www.enplus-pellets.eu/en-in/certifications-en-in/producer-en-in.html

Poniżej projekt worka:

Kompleksowy projekt polegający na opracowaniu, wdrożeniu dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji oraz organizacji laboratorium zakładowego i przeszkoleniu personelu produkcyjnego przeprowadziła uznana na rynku firma ekspercka BIOCONTROL.

Serdecznie Gratulujemy!

Pellet drzewny w Polsce – premiera już wiosną !

Magazyn Biomasa, wydawca „Rynku Pelletu” oraz organizator ogólnopolskiej konferencji Forum Pelletu, przygotowuje pierwszą w Polsce kompleksową publikację na temat krajowego sektora pelletowego. Polska Rada Pelletu jest patronem honorowym tego raportu !

 „Pellet drzewny w Polsce” ukaże się na rynku w kwietniu 2021 r. Będzie pierwszą profesjonalną publikacją, która w kompleksowy sposób przedstawi stan sektora pelletowego w kraju oraz perspektywy jego rozwoju. Raport będzie bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.magazynbiomasa.pl

Zakres merytoryczny opracowania obejmie szeroki wachlarz aspektów dotyczących branży: emisyjność pelletu na tle innych paliw stałych, dane pokazujące dynamikę rozwoju krajowego sektora pelletowego, technologie do granulacji, jakość pelletu, a także rolę biopaliwa w gospodarce obiegu zamkniętego i budowaniu energetyki rozproszonej.  „Pellet drzewny w Polsce” będzie pierwszą tego typu merytoryczną publikacją, która uporządkuje wiedzę na temat pelletu i pozwoli ugruntować jego pozycję jako czystego, ekologicznego paliwa.