Konferencja Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie odbędzie się już 17–18 marca 2022 r. w Radziejowicach!

Konferencja Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie już wkrótce. Trzecia edycja wydarzenia odbędzie się już 17–18 marca 2022 r. w Radziejowicach (woj. mazowieckie), w Hotelu Afrodyta. Sprawdź program wydarzenia!

Konferencja Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie – dla kogo?

Organizowane przez redakcję Magazynu Biomasa wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, samorządów, producentów i dostawców biomasy oraz RDF, dostawców technologii do sektora ciepłowniczego, a także stowarzyszeń i organizacji zaangażowanych w budowę strategii dla rynku energii cieplnej w perspektywie do 2030 roku.

Zakres tematyczny

Tematyka tegorocznej konferencji będzie skoncentrowana wokół następujących kwestii:

• małe i średnie instalacje ciepłownicze – koszty odejścia od węgla
• system EU ETS a kondycja polskiego sektora ciepłowniczego
• przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości – model biznesowy
• dostępność biomasy i paliw alternatywnych w Polsce. Skąd wziąć surowiec?
• certyfikacja biomasy – nowe zasady od 2022 r.
• finansowanie inwestycji w ciepłowniach

Drugiego dnia konferencji odbędzie się wizyta w kotłowni biomasowej w Polmos Żyrardów.

FORMULARZ REJESTRACYJNY: https://magazynbiomasa.pl/biomasa-w-cieplownictwie/biomasa-w-cieplownictwie-rejestracja/

European Pellet Council (EPC) zawiesza certyfikaty ENplus® wszystkim certyfikowanym firmom na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi !

ENplus® to system certyfikacji jakości pelletu drzewnego oparty na wartościach, które obejmują najwyższy poziom odpowiedzialności społecznej, ale także bezwzględnego poszanowania praworządności. European Pellet Council (EPC) pozostaje głęboko zaniepokojona agresywną rosyjską inwazją na suwerenne państwo Ukrainy i zdecydowanie potępia to brutalne lekceważenie zasad demokratycznych i łamanie praw człowieka. Działania rządu rosyjskiego wspieranego przez Białoruś są sprzeczne z wartościami systemu i są postrzegane przez członków Euopean Pellet Council (EPC) jako całkowicie nie do przyjęcia

W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie członków Bioenergy Europe w Brukseli podczas którego zostało podjęte głosowanie w sprawie zawieszenia firm z certyfikatem ENplus ® z Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. Stowarzyszenie Polska Rada Pelletu również wzięła udział w tym głosowaniu

W związku z tym European Pellet Council (EPC) zdecydowało się na zawieszenie z dniem 15 kwietnia 2022 r. wszystkich certyfikowanych producentów, firm handlowych i usługodawców z Federacji Rosyjskiej i Białorusi posiadających certyfikat ENplus®. Oznacza to, że żadna z firm z Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej nie będzie mogła sprzedawać pelletu z certyfikatem ENplus ® tak długo, jak pozostanie zawieszona przez właścicieli systemu. Dodatkowo nowe wnioski o certyfikację w systemie ENplus ® z tych dwóch krajów nie będą przyjmowane.

Głównym powodem związanym z zawieszeniem pozostaje wspieranie narodu ukraińskiego i ochrona integralności systemu. European Pellet Council (EPC) zobowiązuje się do utrzymania procesu certyfikacji w pozostałych krajach w stanie nienaruszonym stanie oraz zgodnym ze standardami i zasadami systemu.


PROTEST W SPRAWIE KONGRESU CZYSTEGO POWIETRZA

W dniach 17 – 18 lutego 2022 w Warszawie odbył się V Kongres Czystego Powietrza. Organizatorami Kongresu byli: Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Zarząd województwa mazowieckiego i Mazowiecka Agencja Energetyczna.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie «Kominki i Piece» zaprotestowało w imieniu wszystkich organizacji związanych z sektorem biopaliw przeciwko nadużyciom przy organizacji V Kongresu Czystego Powietrza. Udział w nim, w części dotyczącej spalania wzieły głównie podmioty zaakceptowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Całość protestu dostępna pod linkiem [TUTAJ]

Odpowiedź Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości stosowania preferencyjnych stawek VAT na pellet drzewny.

W związku z wdrażanymi działaniami w zakresie tzw. «tarczy antyinflacyjnej» dotyczącym obniżek VAT oraz rosnącym problemem ubóstwa energetycznego wywołanym miedzy innymi wzrostem cen paliw.

Stowarzyszenie Polska Rada Pelletu podjęła apel o uwzględnienie biopaliw odnawialnych w działaniach antyinflacyjnych rządu.


W dniu 21 luty 2022 r. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na apel z dnia 31.01.2022 r w sprawie stawek VAT na paliwa do ogrzewania w sektorze komunalno-bytowym w którym wyjaśnia iż tarcza 2.0 jest kontynuacją podjętych już wcześniej działań w zakresie obniżek podatków w ramach działań antyinflacyjnych, które mają w zamyśle przeciwdziałać trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej. Obowiązujące zatem rozwiązania w zakresie podatku VAT w obecnym kształcie nie obejmują paliw stałych, w tym pelletu drzewnego.

Podkreślić jednak należy, że ww. rozwiązania mają charakter czasowy i wyjątkowy i związane są z nadzwyczajnymi okolicznościami, które dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów trwają analizy zgłaszanych postulatów dotyczących wprowadzenia dalszych obniżek stawek VAT. W przypadku potrzeby podjęcia dalszych działań antyinflacyjnych nie jest wykluczone wykorzystanie w tym celu instrumentów podatkowych.

Firma TIBOJ Sp. z o.o. produkująca pellet drzewny uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus®!

Mamy przyjemność poinformować, iż firma TIBOJ Sp. z o.o. uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus® w zakresie produkcji pelletem drzewnym klasy jakości A1 (certyfikat ENplus® (A1) nr PL 072).

Status certyfikatu można sprawdzić pod linkiem: https://www.enplus-pellets.eu/en-in/certifications-en-in/producer-en-in.html

Kompleksowy projekt polegający na opracowaniu, wdrożeniu dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji oraz organizacji laboratorium zakładowego i przeszkoleniu personelu produkcyjnego przeprowadziła uznana na rynku firma ekspercka BIOCONTROL.

Audyt certyfikujący przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Control Union Certifications Germany GmbH autoryzowana przez EPC,

Serdecznie Gratulujemy!