Authorities

Maciej Kosiński

President of the Management Board

Agnieszka Kędziora-Urbanowicz

Vice President

Sergiusz Zinowczyk

Vice President

Ilona Teramińska

Komisja rewizyjna, członek założyciel

Andrzej Kaszczyński

Komisja rewizyjna, członek założyciel

Adam Nocoń

Komisja rewizyjna, członek założyciel

Adam Sarnaszek

Członek założyciel

Jarosław Rak

Członek założyciel

Sławomir Dzięgała

Członek założyciel

Ryszard Szukalski

Członek założyciel
Back to Top