W  imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu zapraszamy wszystkich członków i ekspertów współpracujących na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu
23 października 2018 r. o godzinie 11.00 w Poznaniu.

Szczegółowy porządek obrad znajdą Państwo tutaj.

 

WAŻNE!

1. Jeżeli chcielibyście Państwo zaproponować temat do powyższej AGENDY spotkania to proszę przesyłać propozycje mailowo. Zapraszamy. Dziękuję.

2. W przypadku braku możliwości Państwa udziału, dla osób z prawem głosu w załączeniu przesyłam wzór pisma (pobierz) – upoważnienia dla wyznaczonego przedstawiciela do głosowań podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Rady Pelletu. Bardzo proszę o wyznaczenie stosownego Przedstawiciela, który będzie Państwa reprezentował.

3. Dokładny adres spotkania zostanie przekazany w późniejszym terminie.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności do dnia 16.10.2018 r. na adres mailowy: info@polskaradapeletu.org.