Polska Rada Pelletu oraz partner organizacyjny firma Biocontrol zapraszają Państwa na szkolenie pt. „Pellet w znowelizowanej Ustawie o OZE 2018 r.”

Celem szkolenia jest omówienie modyfikacji obecnie obowiązujących przepisów zgodnie z przyjętą ustawą w odniesieniu do pelletu jako paliwa biomasowego do zastosowań w energetyce zawodowej raz ciepłownictwie średniej i małej skali. Do najważniejszych punktów szkolenia należą:

– pellet w świetle definicji biomasy w ustawie o OZE 2018;

– kwalifikowalność i pochodzenie w odniesieniu do różnych rodzajów pelletu i zasad nowego systemu wsparcia OZE;

– pellet agro w świetle spełniania obowiązku stosowania biomasy pochodzenie rolniczego dla jednostek powyżej 5 MW;

– pellet drzewny i agro jako paliwo dla jednostek OZE w taryfach FIT i FIP oraz dla Energetyki zawodowej i jednostek kogeneracji – wymagania dotyczące jakości paliwa;

– systemy certyfikacji i weryfikacji pelletu drzewnego i agro – zastosowanie dla ciepłownictwa i energetyki zawodowej;

– pellet w Europie – europejski nadzór nad jakością, kwalifikowalnością i pochodzeniem pelletu – implementacja na terenie RP;

– case study – zastosowanie pelletu jako paliwa w ciepłownictwie średniej skali.

Adresaci szkolenia:

– Przedstawiciele służb zakupowych biomasy dla Jednostek OZE;
– Producenci i dystrybutorzy  pelletu drzewnego i agro;
– Dostawcy biomasy do energetyki zawodowej i ciepłownictwa;
– Dyrektorzy, kadra kierownicza małych ciepłowni i elektrociepłowni;
– Przedstawiciele administracji samorządowej (gminy, gminne ciepłownie i spółki komunalne);
– Koordynatorzy i przedstawiciele Klastrów Energii.

Spotkanie odbędzie się już we wrześniu, a o szczegółach spotkania będziemy Państwa informować na bieżąco w późniejszym terminie. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej i portali społecznościowych.

ZAPISY NA SZKOLENIE MOŻNA DOKONAĆ ON-LINE: TUTAJ