Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe z dniem 1 lipca 2018 r. wyeliminowało z rynku nieefektywne kotły na drewno i węgiel (kotły nie posiadające klasy 5).

Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2017 roku i zakazało produkcji kotłów na paliwa stałe klasy niższej niż piąta. Kotły niższej klasy wyprodukowane przed 1 października 2017 r. można było sprzedawać do 1 lipca 2018 roku. Dzisiaj, powinny one zniknąć ze sklepów i hurtowni!

Rząd stawia na niskoemisyjne źródła ciepła dla budynków mieszkalnych – to właśnie w nich upatruje się przyczyn powstawania niskiej emisji. Najbliższe lata zapowiadają się jako swoista kumulacja programów, eliminujących przysłowiowe „kopciuchy”. Równocześnie z zakazem sprzedaży nieefektywnych urządzeń grzewczych, uruchamiany jest m. in. program Czyste Powietrze, który promuje centralne sieci ciepłownicze, gazowe kotły kondensacyjne i pompy ciepła! Kotły stałopalne najwyższych klas będą montowane w ostateczności!

 

Jak kocioł stałopalny to tylko klasy V!

Klasy to, najprościej mówiąc, standardy emisji oraz minimalne sprawności, które muszą osiągnąć kotły. Zostały one wprowadzone w normie PN-EN 303–5:2012. W zależności od tego, ile dane urządzenie emituje w trakcie pracy OGC (gazowych zanieczyszczeń organicznych), tlenku węgla i pyłu, zostaje ono przypisane do konkretnej klasy. Im wyższa, tym lepiej – kotły klasy trzeciej będą cechowały się większymi emisjami niż kotły klasy czwartej czy piątej. Wraz z ograniczeniem emisji zwiększa się też efektywność energetyczna takich urządzeń.

O ile kotły trzeciej klasy osiągają sprawność około 75%, to kotły klasy piątej mieszczą się w zakresie 88% do nawet ponad 93%. Efektywność kotłów „bez klasy” może być różna (nie jest przebadana), a wynosić może nawet poniżej 50%.
Płynie z tego prosta zależność – im wyższej klasy kocioł posiadamy, tym więcej pozwala on uzyskać ciepła z tej samej ilości paliwa.

Czekamy na efekty!

Walka z niską emisją trwa! Czy będzie skuteczna? Jeżeli mielibyśmy podsumować, to czystymi i efektywnymi technologicznie rozwiązaniami są obecnie kotły klasy V oraz zastosowane do nich odpowiedniej jakości paliwa stałe tj. certyfikowany w systemach ENplus i DINplus pellet drzewny.

 

Źródło: Portal Globenergia