W dniu 26.06.2018 r. w Poznaniu odbyło się kolejne Zwyczajne Walne Zebranie Członków PRP, podczas którego zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2017, omówiono sprawy bieżące i zaplanowano działania na kolejne miesiące.

Podczas zebrania przyjęto dwóch nowych członków – firmę KOSTRZEWA Kotły na Pellet oraz Pana Grzegorza Kocota.

Podsumowanie z tego spotkania już niebawem dostępne będzie na stronie www.polskaradapelletu.org

Zapraszamy do członkostwa w Polskiej Radzie Pelletu wszystkie firmy i osoby, którym nie jest obojętny rozwój tej branży w Polsce. Deklarację członkowską można pobrać na stronie: http://polskaradapelletu.org/przystap-do-stowarzyszenia/

CAŁA BRANŻA PELLETU RAZEM!