Z przyjemnością informujemy, że Nasz członek założyciel Mgr Adam Nocoń (producenta kotłów BUDMET NOCOŃ)w ramach przygotowywanego na Uniwersytecie Śląskim doktoratu wdrożeniowego prowadzi badania nad ekologiczną mieszanką pelletu przeznaczoną jako paliwo do automatycznych kotłów centralnego ogrzewania. Mieszanka ta ma charakteryzować się wysoką wydajnością energetyczną i niskim stężeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki badaniom nie tylko otrzymamy bardziej przyjazne środowisku paliwo, lecz również przedłużymy żywotność urządzeń służących do jego spalania, spełniając tym samym dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie tzw. ekoprojektu.

Zapraszamy do ciekawego artykułu – TUTAJ

 

Jak podkreśla dr hab. Iwona Jelonek, są to studia realizowane w trybie dziennym, dlatego osoby, które zdecydują się podjąć takie wyzwanie, muszą być świadome, że w pewnym sensie pracować będą na dwóch etatach. Muszą pogodzić bowiem prowadzenie badań naukowych z obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia w firmie – i to co najmniej przez okres czterech lat. – Panowie, którzy wzięli udział w pierwszej edycji programu, udowadniają, że łączenie tych dwóch przestrzeni jest możliwe. Obserwuję, jak pracują i chciałabym ich pochwalić za zaangażowanie, doświadczenie oraz świetne pomysły rozwiązania nurtujących nas zagadnień naukowych – przekonuje adiunkt z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii WNoZ UŚ, pełniąca także rolę opiekuna naukowego mgr. Adama Noconia i mgr. Wojciecha Szulika.

Zapraszamy do ciekawego artykułu – TUTAJ