European Pellet Council wpisał Laboratorium Akredytowane Instytutu Technologii Drewna na listę tzw. „testing bodies” – 24 laboratoriów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady, upoważnionych do badania peletów w celu uzyskania lub podtrzymania certyfikatu ENplus®.

  

 

Instytut Technologii Drewna wykonuje JUŻ badanie peletów drzewnych na zgodność z wymaganiami normy EN ISO 17225-2:2014-07 oraz z wymaganiami certyfikatu ENplus® wydawanego przez European Pellet Council

Laboratorium Akredytowane Instytutu Technologii Drewna posiada akredytację w zakresie wymagań PN-EN ISO 17225-2:2014-07 Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 088 w zakresie wymagań Certyfikatu ENplus® European Pellet Council

 

Zapytania ofertowe prosimy kierować do:

mgr inż.  Agnieszka Jankowska

+48.61 849 24 18
a_jankowska@itd.poznan.pl

 

Adres do korespondencji:

Instytut Technologii Drewna
Zakład Bioenergii
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

 

CHCESZ WYKONAĆ BADANIA – WYPEŁNIJ STOSOWNY FORMULARZ!

Wniosek na wykonanie badań